kruszarka pokrętło amica piekarnik

Jak podają dane opublikowane przez Komisję Stałą Europejskiego Przemysłu Szklanego w Europie istnieje obecnie ponad 1000 firm, które zajmują się wyrobem szkła i produktów szklanych. Firmy te zatrudniają ponad 215.

000 pracowników. Pod względem wielkości huty szkła prezentują pełen przekrój: są to zarówno małe manufaktury jak i duże międzynarodowe firmy mające swoje oddziały w kilku krajach.

Europejski przemysł szklany jest różnorodny i obejmuje wiele typów produktów, które są otrzymywane przy użyciu odmiennych technologii wytwarzania. Na kontynencie europejskim powstaje m.

in. szkło kontenerowe, szkło płaskie, ciągłe włókno szklane, optyczne włókno szklane oraz szkło specjalne, czyli szkło do tworzenia monitorów i telewizorów, żarówki, szkło optyczne, szkło laboratoryjne i techniczne, borokrzemian.

Wytwarzane jest także szkło do użytku codziennego, np. szkło ceramiczne, szkło sodowe oraz szkło kryształowe.

W 2008 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano łącznie 36,4 miliona ton szkła. Taki wynik czyni Europę największym producentem szkła na świecie.

Wartość produkcji europejskiego szkła to około 37 bilionów.

www.kznh.org