Odniesienie sukcesu w niektórych branżach jest silnie utożsamiane ze zdobyciem pewnego rodzaju sławy i popularności. Między innymi dlatego zakłada się, że w określonych przypadkach rozpowszechnienie swojej działalności poza granicami kraju jest równoznaczne z odniesieniem sukcesu. Tak właśnie przedstawia się sytuacja rozwijania swojej kariery w branży muzycznej.

Polski rynek muzyczny jest wprost bombardowany działalnością zespołów zagranicznych. To właśnie one w dużej mierze cieszą się w naszym kraju największą popularnością. Rodzimych wykonawców często uznaje się za muzyków drugiej kategorii.

Zdarza się, że nie wpływa na to jakość wykonywanej przez nich muzyki, ale właśnie fakt, że ich wykonania rzadko kiedy są znane i rozpoznawane na całym świecie. Rozwój kariery muzycznej w dużej mierze związany może być z poniesionymi nakładami finansowymi. Tak przynajmniej było jeszcze kilka lat temu.

Aby zaistnieć w branży, konieczne było poniesienie kosztów niezbędnych do nagrania i dystrybucji własnych nagrań. Obecnie duże ułatwienie w tej dziedzinie stanowi Internet, służący rozpowszechnieniu własnych nagrań na niemal cały świat. Na rozwój kariery muzycznej może wpłynąć także udział w programach typu talent show.