Zmienia się rynek pracy, bo takie warunki dyktuje aktualnie rozwój. Liczy się efektywność, szybkość, oszczędność. Wdraża się nowe technologie i raczej rośnie zapotrzebowanie na fachowców biegłych w robotyce, informatyce czy automatyce. Wprowadzanie tych nowoczesnych trendów powoduje redukcję dotychczasowych stanowisk pracy a wręcz zanikanie zawodów. Wiele już zniknęło w obliczu szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, zniknie jeszcze więcej. Niektóre być może przetrwają w jakimś ułamku, ale o wielu zapomnimy.

Stare ustąpi miejsca nowemu. Z rozrzewnieniem będziemy wspominali np. pana od naprawiania sprzętu gospodarstwa domowego. Spadnie zapotrzebowanie na jego usługi, bo przecież lodówkę, pralkę, gazową kuchenkę czy telewizor można dziś kupić wszędzie bez problemu. Takie czasy, że przyjemniej jest mieć coś nowego, niż naprawiać stare, do którego często nie można już zdobyć części zamiennych. Obecnie produkuje się i powszechnie udostępnia „jednorazówki”, dlatego więc kupujemy a nie naprawiamy.

www.art-dance-ekg.com