Szkło też z pieca

Złom w hutnictwie

Recykling metalu? Tak, w hucie!

Budownictwa romans z hutą

Technika dla hutnika

Ardagh Glass Ujście S.A.

Category:

Szkło też z pieca

Sporo miejsca poświęciliśmy hutnictwu w odniesieniu do metali, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę znaczenie tej gałęzi przemysłu dla całej gospodarki. Trzeba jednak

Posted On :
Category:

Złom w hutnictwie

Materiałem, na którym opiera się działanie każdej huty metalu są rudy, czyli kopaliny zawierające cząsteczki różnych metali. Należy je oddzielić od elementów skalnych i pozyskaną tym samym masę można

Posted On :
Category:

Budownictwa romans z hutą

Dziś budowa obiektów, w szczególności tych wielkogabarytowych, wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Druga połowa XX wieku przyniosła radykalną zmianę

Posted On :