Szkło też z pieca

Złom w hutnictwie

Recykling metalu? Tak, w hucie!

Budownictwa romans z hutą

Technika dla hutnika

Ardagh Glass Ujście S.A.

Category:

Czy jest szansa na przetrwanie?

Lista zawodów odchodzących do historii jest bardzo długa. Niektóre przestały już istnieć w ogóle, inne powoli ale nieuchronnie zbliżają się do zniknięcia. Czy w dzisiejszych czasach, niezwykle dynamicznych jeśli chodzi Czytaj

Posted On :
Category:

Rynek pracy, a niepełnosprawni

Rynek pracy i zatrudnienie powinno być z założenia dostępne wszystkim ludziom, nie dzieląc ich na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, każdy przecież może być zdolnym pracownikiem w konkretnych obszarach,

Posted On :
Category:

Miejsce dla nowoczesności

Dla branż i zawodów, które dzisiaj są powszechnie znane i uważane za stabilne też nadejdzie kiedyś zmierzch, chociaż teraz wydaje nam się to wręcz niemożliwe. Proces zmian mimo szybkiego tempa

Posted On :
Category:

Rosyjskie wydatki na broń

Konflikt rosysjko-ukraiński powoduje, że oczy największych światowych przywódców, a także międzynarodowej opinii publicznej zwrócone są na Europę. Ciekawość, a także obawę, budzi rosyjski przemysł zbrojeniowy,

Posted On :
Category:

Praca na dwa etaty

Coraz więcej osób decyduje się na zatrudnienie na dwóch etatach. Kiedy jednym ciężko znaleźć chociażby jedno miejsce zatrudnienia, inni decydują się szukać dodatkowych źródeł utrzymania

Posted On :
Category:

Plusy i minusy pracy zespołowej

Oceniając kompetencje pracowników bardzo dużą uwagę przywiązuje się do pracy w zespole. Wydawać by się mogło, że kompetencje społeczne są obecnie jednym z najważniejszych wyznaczników

Posted On :