www.bukszowana.pl

Oceniając kompetencje pracowników bardzo dużą uwagę przywiązuje się do pracy w zespole.

Wydawać by się mogło, że kompetencje społeczne są obecnie jednym z najważniejszych wyznaczników bycia dobrym pracownikiem.

Okazuje się jednak, że praca zespołowa, zwłaszcza w dużych korporacjach, może nie być tak rentowna i efektywna, jakby to się mogło na początku wydawać.

Obecnie zaczyna pojawiać się coraz więcej głosów, że praca zespołowa może wpływać negatywnie na efektywność pracy w korporacji, a co za tym idzie stanowić wręcz pewnego rodzaju zagrożenie dla rynku pracy.

Wszystko przez zjawisko tak zwanego „próżniactwa społecznego” – okazuje się, że gdy w zespole jedna osoba jest bardzo zaangażowana, a nie widać efektów pojedynczej pracy, reszta ma nieme przyzwolenie na niewielkie lub żadne dokładnie się do wspólnego wysiłku.

Oczywiście istnieje wiele metod zaradzania próżniactwu społecznemu, jednak trzeba mieć to zjawisko na uwadze i nie ufać bezmyślnie temu, że praca grupowa zawsze jest lepsza.