agencja pracy Wrocław Trident BMC

Naturalną koleją rzeczy jest przemijanie. W tym kontekście patrząc na obszerną listę zagrożonych branż i zawodów, trudno się oprzeć spostrzeżeniu, że niektóre z nich niestety przeminą bezpowrotnie.

Nie będą w stanie istnieć i rozwijać się równolegle z rozwojem cywilizacji. Tego rozwoju nie da się przecież w żaden sposób zatrzymać.

Znikną z rynku zawody, na których usługi nie będzie zapotrzebowania a nawet nie będziemy wiedzieli, co znaczą nazwy tych zawodów. Mogą ocaleć tylko w naszej pamięci dzięki miłośnikom i kultywatorom tradycji, którzy ze wszystkich sił starają się tę tradycję propagować.

Organizują wystawy, pokazy, zloty rzemieślników, warsztaty korzystające z dawno zapomnianych technik a przybliżające nam sens dawniej wykonywanych prac. Wśród uczestników takich imprez zawsze znajdą się fascynaci, którzy amatorsko podejmą się kontynuacji ginącego zawodu.

Można powiedzieć, że to będzie działalność czysto hobbystyczna dająca jednak szanse kolejnym pokoleniom na poznanie historii rzemiosła.