Category:

Szkło też z pieca

Sporo miejsca poświęciliśmy hutnictwu w odniesieniu do metali, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę znaczenie tej gałęzi przemysłu dla całej gospodarki. Trzeba jednak

Dalej
Posted On :
Category:

Złom w hutnictwie

Materiałem, na którym opiera się działanie każdej huty metalu są rudy, czyli kopaliny zawierające cząsteczki różnych metali. Należy je oddzielić od elementów skalnych i pozyskaną tym samym masę można

Dalej
Posted On :
Category:

Technika dla hutnika

Choć filozofia hutnictwa i jego ogólne założenia techniczne praktycznie nie uległy zmianom w ciągu ostatnich kilkuset lat, to jednak w samej branży zmieniło się ogromnie dużo i na co dzień odczuwa

Dalej
Posted On :
Category:

Ardagh Glass Ujście S.A.

Huta Ardagh Glass Ujście S.A. wcześniej funkcjonowała jako Huta Szkła Ujście S.A. Jest obecnie najstarszym działającym producentem opakowań szklanych w Polsce. Huta istnieje od 1809 roku. W 1929 roku uruchomiono

Dalej
Posted On :