agencja pracy za granicą

Rynek pracy i zatrudnienie powinno być z założenia dostępne wszystkim ludziom, nie dzieląc ich na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, każdy przecież może być zdolnym pracownikiem w konkretnych obszarach, co zależy bardziej od osobowości i charakteru, a nie od cech fizycznych danej osoby. Jest to niestety jeszcze często jedynie idealistyczna wizja, nie pokrywająca się do końca z rzeczywistością.

W Polsce sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy niestety nie prezentuje się najlepiej. Spośród około 3,4 miliona osób niepełnosprawnych pracuje jedynie 27.

3 % (dane sprzed dwóch lat) i chociaż sytuacja ta ciągle się poprawia, kryzys ekonomiczny i ogólne kłopoty rynku pracy nie nastrajają optymistycznie. Istnieje szereg barier, głównie prawnych, ale także społecznych, utrudniających niepełnosprawnym znalezienie pracy.

Nadzieją mogą być rządowe programy, mające wspomagać firmy stawiające na równouprawnienia. Czy jednak Polska dosięgnie poziomu ogólnego UE, gdzie zatrudnienie znajduje blisko 50% niepełnosprawnych?.