konsulting inżynierski generator iskry termet

Materiałem, na którym opiera się działanie każdej huty metalu są rudy, czyli kopaliny zawierające cząsteczki różnych metali. Należy je oddzielić od elementów skalnych i pozyskaną tym samym masę można wykorzystać do wytwarzania elementów z metalu. Pod tym względem istnieją silne związki i zależności pomiędzy hutnictwem a pracą kopalń, w których wydobywa się nie tylko węgiel. W Polsce działa sporo kopalń, które specjalizują się właśnie w wydobyciu rud, które następnie są poddawane fachowej obróbce przez hutników.

W praktyce, uzyskanie produktu końcowego wykonanego w stu procentach z czystego metalu wydobytego z ziemi zdarza się rzadko. Taka polityka stosowana powszechnie, byłaby bardzo kosztowna i nie mieściłaby się w granicach opłacalności masowej produkcji. Dlatego celem uzupełnienia braków materiałowych w hutach, miesza się czysty metal ze złomem – oczywiście starannie wyselekcjonowanym pod kątem wykonania z danego metalu lub stopu. To pozwala hutom oferować wyroby wysokiej jakości w rozsądnych cenach.

fornir